logo_livradd

 

Tjänster

Livrädd.se säkerhetstekniker

Vi kan hjälpa er med det mesta som handlar om säkerhet

Byggnadstekniskt brandskydd

Grundprincipen för en byggnads brandskydd är att begränsa konsekvenserna av en brand.

Med rätt dimension på brandskyddet uppnår du maximal brandsäkerhet. Livrädd arbetar aktivt med utformning och dokumentation av brandcellsgränser, sektioneringsdörrar, vägledande markeringar och släckutrustning. Vi gör riskbesiktningar och riskanalyser och hjälper dig med utbildning och brandövningar om du vill det.

Brandtätning

Brandtätning fungerar utan att personer finns på plats för att hantera släckutrustning och utan att larmet aktiveras eller att räddningstjänsten rycker ut. Att stänga inne branden är ett billigt och effektivt brandskydd som fungerar året runt.

Brandtätning hindrar brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk

Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Brandtätning för att återtäta brandcellsgränser

En av de mest eftersatta brandskyddsåtgärderna är brandtätning för att återtäta brandcellsgränser när hantverkaren har varit på plats och dragit nya kablar, rör eller ventilationsstråk.

Vi utför brandtätningsarbeten

Våra brandskyddstekniker utför brandtätningsarbete och vi håller även utbildningar i brandtätning.

Första hjälpen – Vi ser till att du är förberedd

Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett.

När olyckan är ett faktum är det viktigt att första hjälpen-utrustning finns inom räckhåll.

Vi har ett brett sortiment högklassig utrustning från de ledande tillverkarna; första hjälpen-tavlor och -lådor, defibrillatorer, ögonsköljsutrustning, brännskadekompresser och ett flertal olika kuddar och väskor för olika användningsområden.

Våra servicetekniker kan kontrollera och komplettera utrustningen i samband med årligt underhåll av brandredskapen.

Att utrymningsvägarna ska vara utmärkta är en självklarhet

Vid en brand eller olycka är det viktigt att snabbt sätta människor i säkerhet. Tiden det tar att hitta en nödutgång eller en brandsläckare kan vara livsavgörande. Med rätt skyltning och vägledande markeringar är du väl förberedd för en olycka eller utrymningssituation.

Kraven på varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att utrymningsvägar, brandredskap, första hjälpen-utrustning och risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.

Sjukvård/brandvakt

Vi har under många år levererat sjukvårdare och brandvakter till allt från stora konserter, idrottsarrangemang och Tv-produktioner till mindre företagsevenemang. Det är en oerhörd trygghet både för dig och dina deltagare att ha sjukvård på plats. Det ger dig ro att slappna av och ni kan fokusera på ert under genomförandet av evenemanget.

Läs mer om sjukvård/brandvakt till evenemang

Vi kan det här, anlita oss för en konsultation så berättar vi vad ni behöver.

  • Serva era brandsläckare
  • brandtätning
  • Inventera och komplettera era ”första hjälpen”-tavlor
  • Montera livsviktig utrustning (Hjärtstartare, brandsläckare, brandvarnare, utrymningsskyltar m.m.)
  • Gå säkerhetsrond i era lokaler (vi tittar på allt från brandsäkerhet så som utrymningsvägar, tillgänglighet/frångänglighet för funktionsnedsatta personer till ren arbetsmiljö)
  • Komma med praktiska tips och råd hur ni förbättrar säkerheten i era lokaler. m.m.
facebook_badge
youtube_badge

Kontakta Oss

Ms Livrädd AB
Gullmarsvägen 51
120 39 Årsta

Tel: 070-647 04 95

right_img