logo_livradd

 

Underhåll av brandredskap

Slutar skrivaren plötsligt att fungera blir det snabbt turbulent på kontoret och servicetekniker tillkallas. Ofta har därför företag serviceavtal för skrivare.

Slutar brandsläckaren att fungera händer ingenting. Ingen hindras i sitt arbete. Ingen protesterar och klagar. Ingen serviceman tillkallas. Så illa är det ofta med säkerhetsutrustningen. Eftersom den inte används dagligen är det ingen som reagerar om den är skadad och inte fungerar. Det gäller inte bara brandsläckaren utan även brandposter, nödljus, utrymningsvägar och inte minst det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor. Därför behövs regelbunden kontroll och underhåll av säkerhetsutrustning. Och den kontrollen gör självklart vi på Livrädd.

Årlig kontroll av brandsläckare

Livrädd´s servicetekniker utför löpande kontroll och service. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter. Viktigaste är:

  • SS 3656 Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare
  • Provtryckning av gasflaskor sker normalt vart tionde år enligt krav från Räddningsverket och Arbetsmiljöverket.
    All provtryckning utförs av ett av SWEDAC ackrediterat organ
facebook_badge
youtube_badge

Kontakta Oss

Ms Livrädd AB
Gullmarsvägen 51
120 39 Årsta

Tel: 070-647 04 95

right_img