logo_livradd

 

 

Vi kan Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA) och riskhantering.

Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.

Ägare och nyttjanderättshavare bör skapa ett ledningssystem i syfte att systematiskt påvisa risker, sätta mål, organisera, utbilda, kontrollera, dokumentera och följa upp sitt kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbete. Vidare bör det finnas en person utsedd att ansvara för uppbyggnad och innehåll av ledningssystemet. Ägare och nyttjanderättshavare kan säkerställa att det som står i ledningssystemet verkligen fungerar med hjälp av revision utförd av revisor.

Ledningssystemet ska då möjliggöra för företaget att:

  • Reducera riskerna
  • Säkra produktionen
  • Sänka kostnaderna
  • Värna varumärket

För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp. Vi kan brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vi har den senaste tekniken till hjälp för att du ska vara uppdaterad hela tiden. Vi samarbetar självklart med några av landets bästa brandingenjörer.

Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska vara trygga.

Vi är utbildade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (brandinspektörer) och svenska brandskyddsföreningen till brandskyddskoordinatorer.

Några av de företag vi har hjälpt med SBA:

  • Strabag Sverige AB
  • Nimab
  • Frea
  • Züblin
facebook_badge
youtube_badge

Kontakta Oss

Ms Livrädd AB
Gullmarsvägen 51
120 39 Årsta

Tel: 070-647 04 95

right_img